Welkom

Welkom op de website van de Ds. J. Bogermanschool te Oosterland. Onze reformatorische school ligt op het eiland Schouwen – Duiveland. De school telt per 1 oktober 2021 in totaal 162 leerlingen. Het grootste gedeelte van de leerlingen komt uit Oosterland en een aantal leerlingen uit Zierikzee, Nieuwerkerk en Bruinisse.

Momenteel bestaat het team uit een directeur, onderbouw- en bovenbouwcoördinator, IB-er, 9 groepsleerkrachten, waarvan een aantal fulltime en een aantal parttime, 5 onderwijsassistenten, 2 vaste invalkrachten, 1 administratieve ondersteuner, 2 peuterleidsters en 1 interieurverzorgster. Hiermee komt het aantal medewerkers in totaal op 21. Hiervan valt 1 groepsleerkracht en 1 onderwijsassistent onder de verantwoordelijkheid van de bovenschoolse Plusklas. Ook de beide peuterleidsters vallen in principe onder de stichting Kibeo kinderopvang.
Het schoolbestuur telt in principe 7 leden, waarvan er statutair 4 behoren tot de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en 3 tot de Gereformeerde Gemeente. Momenteel is er 1 vacature, die vervult moet worden door een bestuurslid uit de Oud Gereformeerde Gemeente. 

De kerkelijke achtergrond van de leerlingen is divers. Ze behoren tot de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk in Nederland. 

Uitgebreide informatie over onze school kunt u vinden in onze schoolgids, die u via deze website kunt bekijken of downloaden in het beveiligde gedeelte. Klik hiervoor in het menu op: Voor de ouders. 

Gebruik ouderportaal ParnasSys

Het is voor ouders van onze school mogelijk om in te loggen op het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij op school gebruiken. In deze online omgeving van het ouderportaal vindt u de administratieve gegevens van uw kind, de gegevens van de klasgenoten en leerkrachten, resultaten van (niet)methodetoetsen (bijv. Cito-toetsen) en verdere schoolgegevens. Zo heeft u elk moment van de dag zicht op de resultaten van uw kind en vindt u gemakkelijk gegevens van klasgenoten.

Zodra uw kind is ingeschreven op school, ontvangt u een inlognaam en eenmalig wachtwoord dat u zelf dient aan te passen. U vindt het ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/. U kunt hier gelijk zelf controleren of alle personalia, gezinsgegevens, telefoonnummers, e-mail adressen e.d. van uw kind kloppen en evt. correcties of aanvullingen via een mailbericht doorgeven aan de IB-er. U treft hiervoor een button aan in de betreffende informatietab.

Indien u onverhoopt geen inlogcode hebt ontvangen of nog vragen hebt betreffende het ouderportaal, dan kunt u dit laten weten via de IB-er (l.sprengelmeijer@bogerman-oosterland.nl).