Activiteitencommissie

Aan de school is een activiteitencommissie (AC) verbonden. De oudergeleding bestaat uit 8 personen, terwijl juffrouw Otte contactpersoon is tussen het personeel en de AC. In totaal telt de AC dus 9 personen.

Hieronder willen we alle namen met bijbehorende adressen en telefoonnummers doorgeven. Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. activiteiten die georganiseerd zijn door de activiteitencommissie, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Het doel van deze commissie is:

 • Taakverlichting voor de leerkrachten, directeur en het bestuur
 • Bevordering van betrokkenheid / samenwerking school en gezin
 • School voldoet aan de eisen die de overheid stelt m.b.t. ouderbeleid

 

Wat zijn zoal de taken van de activiteitencommissie?

 • Organiseren rommelmarkt / actiemarkt ( 1x per twee jaar )
 • Organiseren van Koningsdag ( 1x per twee jaar )
 • Koffietafel verzorgen bij de kijkmiddag en – avond ( elk jaar )
 • Ondersteunende activiteiten bij een huwelijk, jubileum of afscheid van een leerkracht
 • Kerstprogramma’s  afdrukken en bezorgen bij luisteraars van de kerktelefoon
 • Het maken van inlegvellen voor de kerstboeken
 • Sponsoring rommelmarkt / actiemarkt regelen
 • Sponsoring schoolkrant d.m.v. advertenties
 • Koffie schenken op de afscheidsavond van groep 8
 • Koffie schenken op de oudermorgen en ouderavond
 • Bezorgen van facturen, uitnodigingen , schoolkrant e.d.

Contactpersoon personeel
Mevr. Otte Margrietstraat 53 4307 BT Oosterland   0111-643087
Leden ouders
Mevr. Van Snippenberg (vz) Molenweg 23 4307 AG Oosterland 0111-641760
Mevr. Koppert (notulist) Rijksweg 3 4307 LE Oosterland 0111-642353
Mevr. Koppert Noordstraat 3 4307 AZ Oosterland 0111-647456
Mevr. Slingerland Sandströmstraat 1 4307 AW Oosterland 0111-644825
Mevr. Nikerk Torenplein 28 4307 AB Oosterland 0111-644234
Mevr. Van der Have Groenendaal 10 4307 AM Oosterland 06-49496593
Mevr. W. Bolle Molenweg 32 4307 AK Oosterland 06-13414864
Mevr. E.J. Lodder Dr. Schutterstraat 11 4307 BP Oosterland 0111-408889