Agenda

28
augustus
Eerste schooldag

Op maandag 28 augustus 2023 worden alle leerlingen om 8:30 uur weer op school verwacht.

14
september
Luistergesprekken

Op donderdag 14 en maandag 18 september 2023 worden er luistergesprekken gehouden. Deze beginnen om 19:00 uur en de laatste gesprekken worden om 21:45 uur gevoerd.

18
september
Luistergesprekken

Op donderdag 14 en maandag 18 september 2023 worden er luistergesprekken gehouden. Deze beginnen om 19:00 uur en de laatste gesprekken worden om 21:45 uur gevoerd.

21
december
Kerstfeest

Op donderdag 21 december 2023 wordt om 19:00 uur de kerstfeestviering gehouden met de kinderen en de ouders in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland.

31
januari
Uitreiking eerste rapport

Het eerste rapport wordt uitgereikt op woensdag 31 januari 2024.

1
februari
Rampherdenking

Op woensdag 1 februari 2024 zal de ramp herdacht worden. Groep 8 zal hier een bijdrage aan leveren.

1
februari
Contactavonden

Op donderdagavond 1 februari en maandagavond 5 februari 2024 worden de contactavonden gehouden naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen. De avonden worden vanaf 19:00 uur ingepland.

5
februari
Contactavonden

Op donderdagavond 1 februari en maandagavond 5 februari 2024 worden de contactavonden gehouden naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen. De avonden worden vanaf 19:00 uur ingepland.

5
februari
Doorstroomtoets groep 8

In de week van 5 februari - 9 februari 2024 zullen de leerlingen van groep 8 deelnemen aan de landelijke doorstroomtoets (voorheen centrale eindtoets).

7
maart
Wilgen knotten

Op donderdagmiddag 7 maart 2024 gaat groep 8 wilgen knotten bij het dijkwater in Sirjansland. Dit gebeurt in het kader van Boomfeestdag.

22
maart
Kijkmiddag en -avond

Op vrijdag 22 maart 2024 wordt de kijkmiddag en -avond georganiseerd. Iedere belangstellende is dan van harte welkom van 16:00 uur - 20:30 uur om te kijken waar de leerlingen aan gewerkt hebben in de achterliggende weken.

28
maart
Paasviering

Op donderdagmiddag 28 maart 2024 paasfeestviering met verschillende groepen.

16
april
Praktisch verkeersexamen groep 8

Op dinsdag 16 april 2024 zal groep 8 het praktisch verkeersexamen afleggen.

22
april
Schoolfotograaf

Op maandag 22 april 2024 komt de schoolfotograaf langs. Dit keer worden alleen groepsfoto's gemaakt.

27
april
Spelletjesmorgen Koningsdag

Op zaterdag 27 april 2024 wordt er een spelletjesmorgen georganiseerd in verband met Koningsdag.

14
juni
Tweede rapport

Het tweede rapport wordt meegegeven op vrijdag 14 juni 2024.

17
juni
Contactmiddag en -avond

Op maandag 17 juni 2024 wordt er een contactmiddag en -avond gehouden. De ouders en verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden dan in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht van hun kind te spreken. Aanvang is 16:00 uur en de laatste gesprekken zijn uiterlijk om 21:45 uur.

19
juni
Schoolreis

Op woensdag 19 juni hopen we op schoolreis te gaan. Waar we heen gaan blijft nog even een verrassing!

26
juni
Meester- en juffendag

Woensdagmorgen 26 juni 2024 wordt de meester- en juffendag gehouden. Op die dag worden er gezellige spelletjes gedaan.

27
juni
Eerste schoonmaakavond

Op donderdag 27 juni, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli zijn de jaarlijkse schoonmaakavonden gepland. We hopen op deze avonden veel ouders te ontmoeten die een handje komen helpen!

1
juli
Afscheidsavond groep 8

Op maandagavond 1 juli 2024 hopen we afscheid te nemen van de leerlingen van groep 8. Aanvang 19:30 uur.

2
juli
Tweede schoonmaakavond

Op donderdag 27 juni, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli zijn de jaarlijkse schoonmaakavonden gepland. We hopen op deze avonden veel ouders te ontmoeten die een handje komen helpen!

3
juli
Derde schoonmaakavond

Op donderdag 27 juni, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli zijn de jaarlijkse schoonmaakavonden gepland. We hopen op deze avonden veel ouders te ontmoeten die een handje komen helpen!

4
juli
Vierde schoonmaakavond

Op donderdag 27 juni, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli zijn de jaarlijkse schoonmaakavonden gepland. We hopen op deze avonden veel ouders te ontmoeten die een handje komen helpen!

5
juli
Laatste schooldag

De laatste schooldag is voorlopig vastgesteld op 5 juli 2024.