=================================================================

Activiteiten schooljaar 2022 – 2023

– Voor alle data geldt: Deo Volente –

Kerstfeestviering

Woensdag 21 december 2022 om 19:00 uur wordt het kerstfeest gevierd met de kinderen van de school in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Oosterland. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd.

Rampherdenking

Woensdag 1 februari 2023.

Uitreiking eerste rapport

Het eerste rapport wordt uitgereikt op vrijdag 10 februari 2023.

Contactavonden

Op maandagavond 13 en donderdagavond 16 februari 2023 worden de contactavonden gehouden naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen. De avonden worden vanaf 19:00 uur ingepland.

Kijkavond

Op vrijdagavond 17 maart 2023 wordt de kijkavond gehouden n.a.v. de projectweken die hieraan vooraf gegaan zijn. Alle ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn dan hartelijk welkom!

Ouderavond

Op dinsdag 4 april wordt er een ouderavond belegd op school. Ds. A.S. Middelkoop komt spreken over het onderwerp ‘Grenzen stellen in het gezin’

Paasviering

Op donderdagmiddag 6 april 2023 paasfeestviering met verschillende groepen.

Centrale Eindtoets groep 8

In de week van 17 – 21 april 2023 worden zullen de leerlingen van groep 8 deelnemen aan de landelijke Centrale Eindtoets.

1 2 3