Kijkmiddag en -avond

Op vrijdag 22 maart 2024 wordt de kijkmiddag en -avond georganiseerd. Iedere belangstellende is dan van harte welkom van 16:00 uur – 20:30 uur om te kijken waar de leerlingen aan gewerkt hebben in de achterliggende weken.

Wilgen knotten

Op donderdagmiddag 7 maart 2024 gaat groep 8 wilgen knotten bij het dijkwater in Sirjansland. Dit gebeurt in het kader van Boomfeestdag.

Contactavonden

Op donderdagavond 1 februari en maandagavond 5 februari 2024 worden de contactavonden gehouden naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen. De avonden worden vanaf 19:00 uur ingepland.

Kerstfeest

Op donderdag 21 december 2023 wordt om 19:00 uur de kerstfeestviering gehouden met de kinderen en de ouders in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland.

Luistergesprekken

Op donderdag 14 en maandag 18 september 2023 worden er luistergesprekken gehouden. Deze beginnen om 19:00 uur en de laatste gesprekken worden om 21:45 uur gevoerd.

Luistergesprekken

Op donderdag 14 en maandag 18 september 2023 worden er luistergesprekken gehouden. Deze beginnen om 19:00 uur en de laatste gesprekken worden om 21:45 uur gevoerd.

Eerste schooldag

Op maandag 28 augustus 2023 worden alle leerlingen om 8:30 uur weer op school verwacht.