Gebruik ouderportaal ParnasSys

Het is voor ouders van onze school mogelijk om in te loggen op het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij op school gebruiken. In deze online omgeving van het ouderportaal vindt u de administratieve gegevens van uw kind, de gegevens van de klasgenoten en leerkrachten, resultaten van (niet)methodetoetsen (bijv. Cito-toetsen) en verdere schoolgegevens. Zo heeft u elk moment van de dag zicht op de resultaten van uw kind en vindt u gemakkelijk gegevens van klasgenoten.

Zodra uw kind is ingeschreven op school, ontvangt u een inlognaam en eenmalig wachtwoord dat u zelf dient aan te passen. U vindt het ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/. U kunt hier gelijk zelf controleren of alle personalia, gezinsgegevens, telefoonnummers, e-mail adressen e.d. van uw kind kloppen en evt. correcties of aanvullingen via een mailbericht doorgeven aan de IB-er. U treft hiervoor een button aan in de betreffende informatietab.

Indien u onverhoopt geen inlogcode hebt ontvangen of nog vragen hebt betreffende het ouderportaal, dan kunt u dit laten weten via de IB-er (p.kieviet@bogerman-oosterland.nl).