Gastles bureau Halt

Op dinsdagmorgen 3 september 2019 van 9.15 uur tot 10.15 uur krijgen de leerlingen van groep 8 een gastles verzorgd door bureau Halt over het thema ‘Veilig Publieke Taak’.

Luistergesprekken

Op maandagavond 9 en donderdagavond 12 september 2019 worden vanaf 19.00 uur tot maximaal 22.00 uur de luistergesprekken gehouden. Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging.

Onderzoeken GGD

Op maandag 9 en donderdag 12 september 2019 zal de GGD de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO) uitvoeren bij de leerlingen van groep 7.

Schoolontbijt

Op donderdag 10 oktober 2019 hopen we weer een schoolontbijt te organiseren. Er zullen ook schrijvers uitgenodigd worden die het een en ander hopen te vertellen en tevens zullen zij uit hun geschreven boeken voorlezen! Ook zullen er boeken te koop worden aangeboden van deze schrijvers door een plaatselijke boekhandel! Verdere informatie hierover zal verspreid… Lees meer

VO dag voor groep 8

Op donderdag 14 of vrijdag 15 november 2019 bezoeken de leerlingen van groep 8 de VO dag op Goeree – Overflakkee. De chr. scholengemeenschap Prins Maurits en de RGO afdeling VMBO worden dan bezocht in Middelharnis / Sommelsdijk.

Kerstfeestviering 2019

Op woensdagavond 18 december 2019 (!!!) hopen we onze jaarlijkse kerstfeestviering te houden in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland. Aanvang 19.00 uur.

Uitreiking rapporten

Op vrijdag 31 januari en en vrijdag 26 juni 2020 worden de rapporten meegegeven met de leerlingen! De rapporten worden in een map met insteekhoezen voorzien van de nodige informatie over de ontwikkelingen van de leerlingen in de afgelopen periode.

Herdenking Watersnoodramp 1953

Op zaterdag 1 februari 2020 vanaf 13.00 uur zal groep 8 o.l.v. meester Kieviet / juffrouw Stouten de locale herdenkingsbijeenkomst in het dorpshuis en op de algemene begraafplaats te Oosterland bijwonen. Onder voorbehoud!

Contactavonden

Op maandagavond 17 februari en donderdagavond 20 februari 2020 hopen we weer de contactavonden te houden voor de ouders naar aanleiding van het uitreiken van het eerste rapport aan de leerlingen.

Nationale Boomfeestdag

Op woensdagmorgen 18 maart 2020 hopen de leerlingen van groep 8 mee te doen met de Nationale Boomfeestdag. De locatie is nog niet bekend. U zult hierover via de nieuwsbrieven verder geïnformeerd worden.

1 2 3