Nationale Pannenkoekendag

Op vrijdag 20 maart 2020 hopen de leerlingen van de groepen 5 en 6 onder leiding van juffrouw Van Gilst en juffrouw Van der Have deel te nemen aan de Nationale Pannenkoekendag. De uitnodigingen hiervoor zullen t.z.t. worden uitgedeeld.

Theoretisch Verkeersexamen

Op donderdagmorgen 2 april 2020 hopen de leerlingen van groep 8 deel te nemen aan het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN. Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo… Lees meer

Praktisch Verkeersexamen

In april of mei 2020 hopen de leerlingen van groep 8 deel te nemen aan het praktisch verkeersexamen van VVN in de regio. De locatie en de datum waarop het examen wordt afgenomen is tot nu toe niet bekend.

Paasfeestviering

Op donderdagmiddag 9 april 2020 hopen we in de gemeenschapsruimte de diverse paasfeestvieringen te houden voor de onder – , midden – en bovenbouw.

Centrale Eindtoets

Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april 2020 zullen de leerlingen van groep 8 deelnemen aan de landelijke Centrale Eindtoets. De leerlingen zullen gebruik maken van de papieren versie.

Kijkmiddag en avond

Op vrijdagmiddag 24 april 2020 wordt vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur de kijkmiddag en avond gehouden n.a.v. de projectweken!

Schoolreis 2020

Op woensdag 10 juni 2020 (eerste optie) of woensdag 24 juni 2020 (tweede optie) hopen we onze jaarlijkse schoolreis te houden. Alle groepen gaan dan op reis naar…………. Dat blijft nog even een verrassing!

Uitreiking rapporten

Op vrijdag 26 juni 2020 worden de rapporten voor de 2e keer van dit schooljaar meegegeven aan de leerlingen!

Contactmiddag en avond

Op maandag 29 juni 2020 hopen we een contactmiddag – en avond te houden voor de ouders naar aanleiding van het uitreiken van het tweede rapport aan de leerlingen. Aanvang is 16.00 uur tot maximaal 22.00 uur. U krijgt t.z.t. bericht op welke tijd u verwacht wordt!

Juffrouw – en meesterdag

Op woensdagmorgen 1 juli 2020 hopen we weer de jaarlijkse meester – en juffrouwdag te houden met alle groepen.

1 2 3