Activiteitencommissie

Aan de school is een activiteitencommissie (AC) verbonden. De oudergeleding bestaat uit 8 personen, terwijl juf Van der Have – van Liere contactpersoon is tussen het personeel en de AC. Mevrouw Van der Have-Buijs is de voorzitter van de AC. In totaal telt de AC dus 9 personen.

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. activiteiten die georganiseerd zijn door de activiteitencommissie, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Het doel van deze commissie is:

 • Taakverlichting voor de leerkrachten, directeur en het bestuur
 • Bevordering van betrokkenheid / samenwerking school en gezin
 • School voldoet aan de eisen die de overheid stelt m.b.t. ouderbeleid

Wat zijn zoal de taken van de activiteitencommissie?

 • Organiseren rommelmarkt / actiemarkt ( 1x per twee jaar )
 • Organiseren van Koningsdag ( 1x per twee jaar )
 • Koffietafel verzorgen bij de kijkmiddag en – avond ( elk jaar )
 • Ondersteunende activiteiten bij een huwelijk, jubileum of afscheid van een leerkracht
 • Kerstprogramma’s  afdrukken en bezorgen bij luisteraars van de kerktelefoon
 • Het maken van inlegvellen voor de kerstboeken
 • Sponsoring rommelmarkt / actiemarkt regelen
 • Sponsoring schoolkrant d.m.v. advertenties
 • Koffie schenken op de afscheidsavond van groep 8
 • Koffie schenken op de oudermorgen en ouderavond
 • Bezorgen van facturen, uitnodigingen , schoolkrant e.d.
Activiteitencommissie