Plusklas

Nieuwsflits donderdag 2 november 2023

We hadden een stormachtig begin van de Plusklas vandaag, maar wat was het leuk vanmorgen! We hebben kennis gemaakt met elkaar en zijn ook al best wat meer over elkaar te weten gekomen. Mooi om te zien, dat er vrijwel direct gesprekken ontstonden over uiteenlopende onderwerpen. Ook op het schoolplein tijdens de pauze zagen we tot onze blijdschap dat de kinderen zich vermengden met de kinderen van de ds. Pieter van Dijkeschool. Heel fijn om te zien!

We zijn de dag gestart met de Bijbelles. De komende periode hopen we aan de slag te gaan met de Galatenbrief. Daarbij gebruiken we de uitleg van Maarten Luther. Hierdoor hebben we direct de verbinding om ook het leven van Maarten Luther met elkaar te onderzoeken. U zult wellicht gehoord hebben van de huiswerkopdracht die hieraan verbonden is: ga op zoek naar informatie over Maarten Luther. We hopen dat deze opdracht laagdrempelig is en ontspannen uitgevoerd kan worden, zonder dat de kinderen druk ervaren. Het is echt bedoeld om even kennis te maken met de agenda en huiswerkplanning.

Na de Bijbelles hebben we de taakaanpak besproken van rekenen en taal. En ook wat opdrachten zelfstandig gemaakt. Tijdens rekenen, taal en de creatieve opdracht na de pauze, heeft juf Biemond gesprekjes gevoerd met de kinderen over het leerdoel wat zij hebben voor de komende periode. Een aantal kinderen zijn nog niet aan de beurt geweest, zij komen volgende week aan de beurt bij juf van Driel.

We zijn dankbaar voor de afgelopen morgen en mogen uitzien naar de vervolg lessen met onze plussers. We willen u nog wel even wijzen op 2 data die belangrijk zijn om te noteren. Dat zijn D.V. 16 november en 7 december. Op die dagen zijn de leerlingen van onze school vrij i.v.m. studiedagen. Op deze data gaat de Plusklas dus niet door!

Nieuwsflits donderdag 9 november 2023

Vandaag waren we voor de tweede keer bij elkaar. Het weer was een stuk rustiger dan de vorige week. Daarom konden een aantal kinderen lekker op de fiets komen.

We hebben mooie huiswerkstukjes gezien van Maarten Luther. Dit was nog niet bij iedereen gelukt. We hopen natuurlijk dat het vanaf nu op gang komt. De les ging verder over Galaten en de verklaring van Luther. Als opdracht hebben de kinderen nu om vijf stellingen te vertalen naar de hedendaagse taal. De uitkomst mogen de kinderen naar ons mailen. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.

We hebben een rekenles gehad en daarna zijn we begonnen met SoVa. In deze Sova methode draait het niet alleen om het omgaan met elkaar, maar ook om de executieve vaardigheden. De kinderen gaan tijdens deze lessen veel vaardigheden leren. Vandaag hebben we het gehad over wat ‘denken’ nu eigenlijk is. En.. denken baby’s ook? Wat gebeurt er in je hoofd? Allemaal vragen waar we nog niet zomaar een antwoord op hebben. We hopen dat de kinderen dit thuis gaan ontdekken. Maar ook ‘wees zelfstandig’ stond centraal. ‘Wees zelfstandig’ is een van de twintig vaardigheden die we gaan verzamelen aan onze sleutelbos. Daarom hebben de kinderen een plankje meegekregen en hiermee moeten ze aan de slag. Dat is best een lastige opdracht, maar ze mogen anderen om hulp vragen.

Na de pauze zijn we ook met het thema begonnen. Het thema voor de komende weken is ‘de Gouden eeuw’. Vandaag hebben we een stukje van Rembrandt van Rijn behandeld. Kijkt u gerust mee in onze mappen.

Nog even op een rijtje:

  • Huiswerkopdracht 1: Stellingen van Maarten Luther vertalen.
  • Huiswerkopdracht 2: Opdracht over denken.
  • Huiswerkopdracht 3: sleutel ontwerpen.

Hiervoor hebben de kinderen TWEE weken de tijd. D.V. volgende week is het GEEN Plusklas.

De opdrachten voor Rekenen en Taal in de blauwe map mogen de kinderen OP DE EIGEN SCHOOL maken als ze klaar zijn met hun werk van de meester/juf.

Het was vandaag weer een fijne en leerzame dag! Als er vragen zijn, laat het ons gerust weten. We hopen D.V. tot over twee weken!

Nieuwsflits 23 november 2023

Na elkaar twee weken niet gezien te hebben waren we vandaag weer bij elkaar. Helaas niet helemaal compleet want juf van Driel was ziek. Zij kon dus niet aanwezig zijn. Voor vandaag hadden we voortgangsgesprekken van het leerdoel op de planning staan maar dat kon dus niet doorgaan. Daar hopen we D.V. volgende week mee aan de slag te gaan. Tijdens de dagopening hebben we weer een stukje van de Galatenbrief behandeld. Naar voren kwam waarom Paulus deze brief geschreven heeft en wat dat voor betekenis heeft voor ons. De vertalingen van de 95 stellingen komt D.V. volgende week aan bod.

Taal kwam vandaag ook aan bod. We zijn begonnen over de ‘Wonderwaterwereld’. We verwonderen ons in deze methode over de onderwaterwereld en tevens breiden wij daarbij onze woordenschat uit. Weet u een andere naam voor de zuignapvoetjes van een zeester? Of wat de ventrale zijde van de zeester is? We leren hierbij woordenbetekenissen op te zoeken en deze in een zin te plaatsen. Wat een mooie sleutels heb ik vandaag gezien. Zo leuk om te zien en te horen hoe iedereen aan de slag is gegaan en wat de werkwijze was. Deze week komt er nog geen sleutel bij maar er werd al wel omgevraagd door de kinderen. We hebben tijdens deze SoVa les gekeken naar onszelf, hoe zijn we nu eigenlijk. We hebben onze unieke vingerafdruk gebruikt voor een leuke tekening. Als de kinderen dit leuk vinden mogen ze het thuis afmaken en de volgende keer meenemen.

Als laatste zijn we met het project verder gegaan. Dat was vandaag veel informatie verzamelen voor een grotere opdracht die eraan gaat komen. Het huiswerk voor deze week staat in het werkboek van het project; een collage maken over de vervoersmiddelen in de gouden eeuw. Dit mag volgende week meegenomen worden.