Wie was ds. J. Bogerman?

Ds. J. Bogerman

Ds. Johannes Bogerman werd geboren in 1567 in het Oostfriese dorp Uplewert.

Hij werd in 1599 bevestigd als predikant in Sneek en in 1603 in Enkhuizen, in 1604 werd hij predikant in Leeuwarden.

Hij was voorzitter van de Synode en ook vertaler van de Bijbel (Oude Testament). Heel aangrijpend was het dat ds. Bogerman vijf dagen voordat de eerste Bijbel werd overhandigd aan de Staten-Generaal, overleed. Hij werd van zijn aardse post verlost.

Op de synode werd het besluit genomen om een nieuwe Bijbelvertaling te maken. Voor het eerst verscheen in ons land een Bijbel die rechtstreeks uit de grondtalen werd vertaald.

In 1637 kon het eerste exemplaar van de nieuwe vertaling aan de Staten-Generaal worden aangeboden. Deze nieuwe vertaling wordt Statenvertaling genoemd. De Bijbel die zo ontstaan is, heet Statenbijbel. Want de Staten-Generaal hebben de opdracht gegeven tot het vertalen en alle kosten betaald.

Op de tweede zitting van de Nationale Synode te Dordrecht werd ds. J. Bogerman in november 1618 tot voorzitter gekozen. Op deze synode stelde hij de Remonstranten een aantal beslissende vragen en zond hij hen op 14 januari 1619 weg van de synode. Diep ontroerend was zijn gebed, waarmee hij zijn diepste gedachten uitsprak bij de opening van de eerste zitting van de synode. Hij stierf in het jaar 1637 te Franeker; zes dagen voordat de gereedgekomen Statenbijbel werd aangeboden aan de Staten-Generaal, die het hele project betaald had.