Plusklas

Plusklas Bruinisse – Nieuwerkerk – Oosterland

Nieuwsflits 1 (17 september 2019)

In deze eerste nieuwsflits van dit seizoen leest u weer de laatste nieuwtjes uit de plusklas. We zijn vorige week begonnen met de eerste plusklasmorgen. Wat was het gezellig om elkaar weer te zien. We zijn dankbaar dat we allemaal weer gezond en wel aanwezig mochten zijn!

We starten in een nieuwe ruimte, omdat het lokaal van “onze” groep door groep 4 in gebruik is genomen. We zitten nu in de gemeenschapsruimte. Ook dat werkt prima en we hebben veel werkplekken aan de grote tafels! De werkgroepen worden samengesteld op leeftijd, omdat groep 8 soms aan andere, uitgebreidere doelen werkt nu ze aan hun laatste halfjaar begonnen zijn.

De stemming zit er meteen goed in als we een spiegelbeeld opdracht gaan doen. Doen we echt in alles elkaar na in spiegelbeeld? Dat blijkt nog moeilijk te zijn! Want het spiegelbeeld van linkerarm is rechterbeen… Zo heb je je snel vergist! We buigen ons na de pauze over 3-dimensionale tekeningen en gaan er zelf mee aan de slag. Een uitdaging, maar we geven niet zomaar op!

Tot de kerstvakantie hopen we in de Bijbellessen verder te gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We verbinden daar de vaardigheden samenvatten en aantekeningen maken aan. Ook werken we weer aan onze persoonlijke doelen.

In deze nieuwsflits delen we u ook mee dat Juf Stouten per 1-1-2020 de plusklas gaat verlaten i.v.m. toenemende werkzaamheden. Het afscheid van de juf zal DV plaatsvinden voor de kerstvakantie. Inmiddels is er gestart met het vinden van een vervanger voor de plusklas. Dit nieuws is de leerlingen vanmorgen vertelt. Indien uw kind niet aanwezig was in verband met Prinsjesdag (Bruinisse) kunt u dit als ouders zelf met uw kind bespreken.

Mocht uw kind het plusklasrapport nog niet hebben ingeleverd, wilt u dan zorgen dat dit alsnog gebeurt? Bij voorbaat dank!

Nieuwsflits 2 (12 november 2019)

Bij het schrijven van deze nieuwsflits kijken we terug op onze eerste maanden en ons eerste project: de actie voor Tanzania. Hierover bent u in een aparte mail geïnformeerd. Alle leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan en zich op unieke wijze ingezet om een prachtig bedrag op te halen. Twee jongens organiseerden zelf een zwemmarathon, twee meiden hielden een concert, er werden klusjes gedaan, auto’s gewassen, ramen gelapt, koekjes gebakken en verkocht. Er werd druk gehandeld in bolussen, tulpenbollen, sap, cup cakes en lege flessen. Wat een grandioze inzet van allemaal! Met de twee euro die de leerlingen kregen, hebben ze uiteindelijk 1500 euro opgehaald, een prachtige prestatie.

Daarna zijn we verder aan de slag gegaan met het nieuwe thema: een dierenverblijf bouwen. Hiermee werken we aan de doelen: onderzoekvaardigheden, verhoudingen (schaal), oppervlakte en wiskundig inzicht. Ook leren we de juiste vragen te stellen om op internet iets op te zoeken en werken we aan oorzaak en gevolg op de lange termijn. Want: als een dier 8 kilo vlees eet per dag, waar slaan we dat dan op? Kunnen we dat lang bewaren? En waar halen we dat eigenlijk vandaan? Dat heeft dus gevolgen voor de bouw van ons verblijf. De leeropdrachten zijn pittig, maar daardoor wel een leuke uitdaging! We hopen aan dit thema te werken tot begin december. Dan kunnen we dit nog met elkaar afronden voor het afscheid van juf Stouten.

Enkele weken geleden hebben de leerlingen kennis gemaakt met juf van Bale, die een morgen mee is wezen kijken. Het was leuk om een gezicht te zien bij de naam en alvast een beetje met elkaar te kletsen. Voor de kerstvakantie hoopt juf van Bale nogmaals een morgen mee te lopen, zodat we de zaken aangaande de plusklas goed kunnen overdragen. Het afscheid van juf Stouten vindt plaats op d.d. 17 december. U wordt over de invulling van deze morgen nog nader geïnformeerd door juf Flikweert.

Met vriendelijke groet,

Juf Flikweert

Juf Stouten